Bài 42: Chỉ báo nào đem lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất ?

Kiến thức cơ bản

Dưới đây là một bảng thống kê quá khứ trong vòng 5 năm về một số chỉ báo đã học. Trước tiên, bạn xem bảng tham số và quy tắc sử dụng bên dưới:

Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?

Hãy xem kết quả

Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?

Dữ liệu chỉ ra rằng sau 5 năm. Công cụ chỉ báo tốt nhất là Ichimoku. Nó đem lại lợi nhuận 30.341,22 USD tức là 30.35% tài khoản. Mức trung bình là 6% / năm.

Đáng chú ý là hầu hết các chỉ báo khác đều ít lợi nhuận hoặc thua lỗ. Với Stoch cho -20.72% là lỗ nhiều nhất. Hơn nữa, tỷ lệ sút giảm tài khoản tối đa – Maximum Drawdown – tầm từ 20% đến 30%.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Ichimoku là chỉ báo tốt nhất hay những công cụ khác đều là vô ích. Nó chỉ chỉ ra rằng có thể sử dụng các công cụ này đơn lẻ. Thì không hiệu quả lắm. Vì vậy, có thể tìm cách kết hợp các công cụ này lại. Để tạo thành hệ thống giao dịch hiệu quả​.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *