Công cụ tính giá trị Pip

Công cụ giao dịch Phần mềm cơ bản

Một công cụ hữu ích cho mọi nhà giao dịch, công cụ tính giá trị Pip của chúng tôi sẽ giúp bạn tính toán giá trị của một pip bằng đồng tiền mà bạn muốn giao dịch. Thông tin này rất quan trọng trong việc xác định liệu một giao dịch có đáng để bạn chấp nhận rủi ro hay không và quản lý rủi ro đó một cách thích hợp.

Cách thức hoạt động:

Với 4 bước đơn giản, công cụ tính giá trị Pip sẽ cho biết giá trị thực sự của một pip bằng đồng tiền mà bạn lựa chọn.

  1. Thiết lập số lượng pip
  2. Chọn cặp tiền tệ để giao dịch
  3. Chọn số lô mà bạn muốn giao dịch
  4. Chọn đồng tiền mà bạn muốn giá trị pip sẽ được hiển thị theo đó

Chi tiết: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *