Bài 8: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku: Giá cắt Chikou Span ?

Học Ichimoku Kiến thức nâng cao

Giá cắt Chikou Span

Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh. Nếu nó cắt lên giá thì đó là dấu hiệu tăng giá, còn cắt xuống là dấu hiệu giảm giá.

Có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

Khi giá hiện tại ở A thì Chikou Span đã cắt xuống tại B. Nhớ là giá đã được shift về trước 26 period. Vì A nằm trên mây nên tín hiệu A là tín hiệu SELL yếu.

Khi giá hiện tại ở C thì nó đã cắt lên tại D. Vì C nằm trên mây nên tín hiệu C là tín hiệu BUY mạnh.

Các chiến thuật trading bằng Ichimoku: Giá cắt Chikou Span

Khi giá hiện tại ở E thì C.Span đã cắt lên tại F. Vì E nằm trong mây nên tín hiệu E là tín hiệu BUY trung bình.

Ví dụ

Các chiến thuật trading bằng Ichimoku: Giá cắt Chikou Span

Khi giá đang ở A thì Chikou Span đã cắt xuống tại B. Cũng tại A thì Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B nên A là tín hiệu SELL mạnh. SELL và stoploss cách Kijun Sen 5-10 pip tại C. Giá chạy đến D thì nó cắt lên giá tại E nên thoát lệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *