Các nguồn cấp tin tức thị trường Forex

Dưới đây là nội dung nói về các kênh tin tức ảnh hưởng đến thị trường Forex. Để giao dịch một cách hiệu quả không còn cách nào khác à chúng ta phải nắm bắt những tin tức này. Có quá nhiều thông tin và tin tức liên quan thị trường forex Hiện nay, có […]

Continue Reading

Các Công Cụ Backtest trong Forex

Backtest EA là gì? Backtest EA là quá trình thử nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, khi quá trình backtest diễn ra, sẽ cho bạn thấy chiến lược đã được thực hiện như thế nào trong quá khứ, bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn. Nhiều nhà giao dịch […]

Continue Reading