Bài 8: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku: Giá cắt Chikou Span ?

Giá cắt Chikou Span Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh. Nếu nó cắt lên giá thì đó là dấu hiệu tăng giá, còn cắt xuống là dấu hiệu giảm giá. Có thể chia […]

Continue Reading

Bài 7: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Chikou Span ?

Senkou Span cắt nhau Đây là chiến thuật ít phổ biến trong hệ thống Ichimoku. Nó thường được dùng để xác nhận kèm với các chiến thuật khác hơn là dùng riêng một mình. BUY khi Senkou Span A cắt lên Senkou Span B và SELL khi Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B. […]

Continue Reading

Bài 6: Chiến lược giao dịch Ichimoku với đám mây Kumo ?

Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp những chiến lược liên quan đến công cụ này. Vì bộ Ichimoku là tập hợp nhiều indicator nên sẽ có rất nhiều chiến lược hoặc phương pháp liên quan đến những indicator này mà chúng ta có thể khai thác được. Đám mây Kumo sẽ là chủ đề ngày […]

Continue Reading

Bài 5: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen ?

Giá cắt Kijun Sen Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen. Nếu cắt từ dưới lên thì đó là tín hiệu tăng giá. […]

Continue Reading

Bài 4: Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Tenkan / Kijun cắt nhau?

Tenkan Sen / Kijun Sen cắt nhau Đây là chiến thuật truyền thống trong hệ thống Ichimoku. Tín hiệu của chiến thuật này là khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen. Nếu cắt lên thì là tín hiệu tăng giá, cắt xuống là tín hiệu giảm giá. Giống như các chiến thuật khác khi sử dụng […]

Continue Reading

Bài 3: Kiến thức nâng cao về mây Kumo – hệ thống Ichimoku ?

Đám mây Kumo trong bộ Ichimoku có rất nhiều cách sử dụng, bài viết này đi sâu sát hơn về mây Kumo với hy vọng tìm ra bản chất và cách sử dụng phù hợp cho các trader quan tâm đến bộ chỉ báo này. Đám mây kumo làm kháng cự/hỗ trợ tốt không? Nếu giá nằm phía […]

Continue Reading

Bài 2: Năm đường nằm trong hệ thống Ichimoku ?

Trước khi đi vào chi tiết sử dụng hệ thống Ichimoku để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro, chúng tôi xin lưu ý các bạn rằng : Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống lớn khá phức tạp, cấu tạo bởi 5 thành phần, trong đó, […]

Continue Reading

Bài 1: Giới thiệu Ichimoku Kinko Hyo ?

Lịch sử ra đời Ichimoku – Ichimoku Kinko Hyo là 1 hệ thống chart theo trend 1 cách trực quan.– Ichimoku nghĩa là nhìn qua, Kinko nghĩa là cân bằng và Hyo nghĩa là chart. Vậy nên Ichimoku Kinko Hyo có thể hiểu là “nhìn qua 1 cái chart cân bằng”.– Ichimoku được phát triển […]

Continue Reading