WTI bám vào mức tăng hàng ngày trên mốc $37.00

Giá dầu WTI giao dịch với mức tăng khiêm tốn trên $37.00. Số lượng tồn kho của Mỹ lớn hơn dự kiến và nhu cầu yếu đè nặng lên giá dầu. Số lượng giàn khoan dầu của Mỹ do Baker Hughes thực hiện sẽ là dữ liệu cuối cùng của tuần. Giá WTI đang giao dịch theo xu […]

Continue Reading